כספים פנסיונים – איציק אסטרייכר

מאמרים

                 מי יקבל את הכספים הפנסיונים לאחר מוות ?

מה בין יורשים למוטבים ולשאירים

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובע שיורשיו של אדם זכאים לעיזבונו עם מותו, כאשר יורשיו
של אדם הם בן זוג, ילדיו וצאצאיהם, הורים וצאצאיהם.

הזכות לכספים אשר נצברו בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ובקופות גמל, בקרנות השתלמות
ובקופות גמל להשקעה תלויה בסוג התוכנית וסוג הכספים שנצבר.

מי זכאי לכספי פיצויים ?

הזכאים לכספי פיצויים אשר נצברו על שם אדם במהלך שנות עבודתו כשכיר בקרן פנסיה, קופת גמל
וביטוח מנהלים הם שאריו.

שארי אדם של אדם מוגדרים כבת/ן זוג במועד מותו וילדיו אשר תלויים בו כפי שמוגדר בחוק
הביטוח הלאומי.

הזכאים לכספי פיצויים ממעסיקים קודמים בחשבון חוסך, מעבודות מהן פרש עוד לפני מותו, הם
המוטבים ככל שמונו כאלה על ידי החוסך בחייו והיה ולא מונו מוטבים הזכאים הם יורשיו
על פי צו ירושה או צו קיום ירושה.

מי הזכאי לכספי תגמולים ?

הזכאי לקבל את הכספים בחלק התגמולים בקרן פנסיה הם שאיריו.

המוטבים הם אשר זכאים לכספים אשר נצברו בקופת גמל או ביטוח מנהלים, עם פטירת החוסך, ואם לא
קבע מוטבים למקרה פטירה יהיו היורשים זכאים לכספי התגמולים.

חוסך בגיר, בן למעלה מ- 18, יכול לקבוע בעודו בחיים מי יהיו אלה אשר יקבלו את הכספים
שיצבור במקרה פטירה והיה ואירע המקרה אותם מוטבים יקבלו את יתרת הכספים בהתאם
להוראותיו כפי שנמסרו.

מינוי של מוטבים נעשה בכתב לכל קופת גמל אשר מנוהלת על שם החוסך, תוך ציון פרטי כל מוטב וחלקו
של כל מוטב בכספים.

אם לא נקבעו מוטבים על ידי החוסך הרי כספי התגמולים ייחשבו כחלק מעיזבונו של הנפטר והם
ישולמו ליורשיו על פי דין.

מי זכאים לכספי קרן השתלמות?

במקרה מות חוסך בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה ישולמו הכספים למוטבים, ככל שמונו כאלה,
על ידי החוסך בעודו בחייו ואם לא קבע מוטבים ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין.

מי זכאים לכספי קופת גמל להשקעה ?

במקרה מות חוסך בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה ישולמו הכספים למוטבים, ככל שמונו כאלה,
על ידי החוסך בעודו בחייו ואם לא קבע מוטבים ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין.

כיצד משולמים כספים מקרן פנסיה במקרה פטירה ?

במקרה פטירה של מבוטח בקרן פנסיה חדשה תשולם קצבה חודשית לשאירים, בהתאם לתנאים בתקנון
קרן הפנסיה, לאלמן/ה לכל חייו/ה ולילדים עד גיל 21.

אם לעמית מבוטח בקרן הפנסיה, אין שאירים, תשולם היתרה הצבורה למוטבים כפי שקבע העמית
בעודו בחיים, ובהיעדר מוטבים ליורשיו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

כיצד משולמים כספים מביטוח מנהלים במקרה פטירה ?

במקרה פטירת אדם אשר היה מבוטח בפוליסת ביטוח ישולמו הכספים אשר נצברו בפוליסה למוטבים,
כפי שנקבעו על ידי המבוטח בעודו בחייו וזה לפי חלקו של כל מוטב, בסכום חד פעמי.

כיצד משולמים כספים מקופת גמל במקרה פטירה ?

כספי תגמולים שנחסכו בקופת גמל, כספים שנצברו בקרן השתלמות או בקופת גמל להשקעה, ישולמו,
בסכום חד פעמי, לאחר פטירת החוסך למוטבים, כפי שקבע העמית בעודו בחייו, לכל מוטב,
על פי חלקו בהוראת מינוי המוטבים והיה ולא קבע  מוטבים ישולמו הכספים ליורשים על
פי דין.

מי שזכאי לכספים של עמית שנפטר בקופת גמל (להבדיל מכספים בקרן השתלמות ובקופת גמל
להשקעה) רשאי להעביר את חלקו בכספים להם הוא זכאי לחשבון בקופת גמל על שמו והכספים
יישארו נזילים, כאלה שניתנים למשיכה בכל עת.

 

איציק אסטרייכר

אסטרייכר – סוכנות לביטוח פנסיוני

 

Related Posts

מאמרים

סמל החטופים

ב"סמל החטופים" צולל המחבר למעמקים העמוקים של נפש האדם, בוחן נושאים של אובדן, ייאוש, תקווה וחוסן. הנרטיב הוא שילוב שובה לב של מתח, מסתורין, רגשות

מאמרים

מדפים מעוצבים

סקירה זו מתעמקת בעולם המדפים המעוצבים, בוחנת את המשיכה האסתטית שלהם, הפונקציונליות וההשפעה על ניצול החלל. המחבר בוחן סוגים שונים של מדפים, חומרי הבנייה שלהם